06-57018646 whatsapp icon
0492-771484 tel icon
  Rijschool Ronald van Cuijk
Direct inschrijven

Disclaimer

 Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Rijschool Ronald van Cuijk heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in of op deze website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Rijschool Ronald van Cuijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van informatie op deze website.
Rijschool Ronald van Cuijk mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beƫindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Rijschool Ronald van Cuijk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beƫindiging.
Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Rijschool Ronald van Cuijk is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.
Informatie die per e-mail via internet naar Rijschool Ronald van Cuijk wordt verzonden is niet beveiligd tenzij dit in de Privacy Statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.
U zal Rijschool Ronald van Cuijk, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Op deze website, Privacyverklaring en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Follow Me On

Volg Rijschool Ronald van Cuijk op Facebook, Instagram of voeg mij toe op WhatsApp!

  • facebook icon
  • whatsapp icon
  • instagram icon

Rijschool Ronald van Cuijk
Witte de Withstraat 29
5703 XA Helmond


06 - 57 01 86 46
0492-771484
NL07RABO0333084640
KVK 72663995